Bolån

Bolån uppgår ofta till stora belopp och för många svenska hushåll är räntekostnader och amorteringar hänförliga till bolån en stor utgiftspost i den vardagliga budgeten. När det gäller bolån finns mycket pengar att spara på att vara en kritisk konsument som jämför många olika alternativ och lägger tid på att undersöka de olika möjligheter som står till buds. Att ha koll på läget gör det också enklare att förhandla med potentiella långivare och spela ut dem mot varandra. Varje tiondels procent man lyckas få ned räntan kan ha en markant påverkan på privatekonomin.

Rabatthus

Banker och andra långivare brukar publicera listräntor, men det brukar inte vara omöjligt att förhandla ned räntan så att den hamnar under listräntan om man är en kund som banken gärna vill ha. Om man kan få rabatt och hur pass stor rabatt man kan få beror på flera faktorer och det är alltid upp till långivaren att avgöra. Man kan alltså inte hävda att man har ”rätt” till ränterabatt bara för att man uppfyller någon viss faktor. Exempel på sådant som kan spela in är låntagarens kreditvärdighet, storleken på lånet och hur hög belåningsgraden kommer att vara i förhållande till bostadens värde.

Hos vissa banker kan man få ränterabatt genom att bli så kallad helkund, det vill säga flytta även sina andra bankärenden till just den banken. Det kan till exempel röra sig om att man ska ha internetbank, lönekonto, sparkonto, betal- och kreditkort, och eventuellt placeringskonto/pensionssparande hos banken. Det kan vara bra att använda en lånjämförelsesajt för att se vilken bank som verkar erbjuda den lägsta listräntan.

Fågelperspektiv på privatekonomin

Tänk på att inte bli totalfixerad vid den nominella räntan. Titta på den effektiva räntan, det vill säga nominell ränta + avgifter, och se vad som kan gå att förhandla om. Ibland kan det även fungera att förhandla till sig förmåner istället för att försöka sänka kostnaderna; det kan till exempel gå att förhandla sig till en väldigt bra hemförsäkringslösning eller att få låneskydd till ett förmånligt pris.

Som alltid gäller det att ta hänsyn till hela situationen och skaffa sig överblick. Att få ned den nominella räntan ett snäpp kanske verkar jättebra, men inte om man tar hänsyn till att just den långivaren tar ut skyhöga avgifter och kräver att du blir helkund med dyra paketlösningar till följd. Å andra sidan kan även små ränteförändringar innebära stora besparingar i kronor och ören över tid, så man bör inte undvika dem bara för att det är lite krångligt att byta bank, skaffa nya kort, ändra sina försäkringar, osv.

Att tänka på

Få det skriftligt

När du har lyckats förhandla dig till en bra lösning, se till att få erbjudandet skriftligt. Det minskar risken för missförstånd och gör det enklare när du väl ska ingå avtalen. Det skriftliga erbjudandet ska innehålla tydlig information om hur länge erbjudandet gäller.

kopa husInse begränsningarna och var pro-aktiv

En annan viktig sak att tänka på är att eventuell ränterabatt bara gäller för den period som räntan bundits. Har du till exempel bundit räntan på 2 år måste du själv initiera en ny diskussion om rabatt när den perioden börjar lida mot sitt slut. Om man har valt en lösning med rörlig ränta, det vill säga 3 månaders bindningstid, förekommer det att banken garanterar att avdraget ska gäller under 12 månaders tid istället för bara 3 månader.

Förhandla om både bottenlån och topplån

Som bolånekund i banken är det vanligt att man har två lån med bostaden som säkerhet: ett bottenlån och ett topplån. Bottenlånet har lägre ränta och löper vanligen över betydligt längre tid än topplånet. Topplånet brukar vara betydligt mindre än bottenlånet (10% av bostadens pris är vanligt) och ha kortare återbetalningstid, till exempel 10 år. Att topplånet är mindre innebär dock inte att man inte behöver bry sig om att skaffa bästa möjliga topplån. Över en tioårsperiod kan skillnaden i lånekostnad bli rejäl mellan två olika alternativ, även om det är lätt att tänka att några tiondels procent i nominell ränta hit eller dit inte spelar någon roll för ”det lilla lånet”.