BNP ökar i Sverige

Den svenska bruttonationalprodukten (BNP) har nu stigit mer än vad experterna förväntat sig. Det har nämligen ökat med 0,7 procent under första kvartalet 2018 jämfört med den prognos som satts som endast uppgick till 0,5 procent. Det är en positiv överraskning för den svenska tillväxten som länge har sett betydligt sämre ut. Nu är den…

Brexit

När England 2016 höll en folkomröstning om landet skulle vara kvar i EU eller välja att lämna, då röstade folket för att gå ur. Brexit som dom kallade det, en sammanslagning av två ord, Bitain och Exit. Det är väl inte riktigt klart vad som kommer att hända men att det skapar en del extra…

Bolån

Bolån uppgår ofta till stora belopp och för många svenska hushåll är räntekostnader och amorteringar hänförliga till bolån en stor utgiftspost i den vardagliga budgeten. När det gäller bolån finns mycket pengar att spara på att vara en kritisk konsument som jämför många olika alternativ och lägger tid på att undersöka de olika möjligheter som…