Framtidens energi är dagens utmaning

Det är ju så att världen står inför en enorm utmaning vad gäller det globala klimatet. Läget är på flera olika platser runt om i världen akut, bara på grund av flera års ignorans från världsledare och världsmedborgare. Varningsklockorna har ringt under en lång tid och man kan nu konstatera att det kanske tog lite för lång tid innan någon lade märke till dem.

Att intala sig själv att det redan nu är för sent är däremot det absolut sämsta man kan göra. Nu gäller det att med full kraft angripa detta problem som på lång sikt kommer att drabba alla människor på vår jord, på ett eller annat sätt.

United Nations Development Programme (UNDP) är ett utvecklingsprogram som är framtaget av FN. Detta utvecklingsprogram handlar om att stötta länder för att de ska nå till UNDP’s Globala mål till år 2030. Vad är då de Globala målen? De Globala målen är ett program som består av 17 olika mål inom fyra olika områden som världens ledare har förbundit sig till och lovat att sträva efter att uppnå fram till år 2030. Ett av dessa mål, nämligen Mål 7 kallas för ”Hållbar energi för alla”. Detta mål handlar alltså, i stort sett, om att man fram till år 2030 ska ha uppnått en rad olika delmål som kommer att förbättra människors sätt att huhålla med och hantera energikällor. Att stänga av lampor i rum man inte befinner sig i, är ett klassiskt exempel.

Utsikterna för att nå dessa mål anses vara relativt goda, eftersom att de till ganska stor del påverkas av många småsaker som alla människor kan tänka på och således enkelt kan ändra i sitt beteendemönster. Lyckas man nå dessa mål kan man gå en ljus framtid till mötes.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.Obligatoriska fält är markerade *